LOVENJOY CLUB送禮自用砌砌砌果籃

Size


 


LOVENJOY CLUB 推出兩款送禮自用砌砌砌果籃!


送禮除咗送生果之外, Lovenjoy Club 精心挑選不同生果味安全套!讓你向最好嘅朋友表達保護安全嘅愛意

送禮自用砌砌果籃 共8件
價值:$718
依家只需要$599

送禮自用砌砌砌果籃 共10件
價值$888
依家只需要$699送禮自用砌砌果籃(8件)
RED BULL $23
JEX 魅力蝴蝶 朱古力 6 片裝乳膠安全套: $45
JEX 魅力蝴蝶 士多啤梨6 片裝乳膠安全套$45
中西NAKANISHI-果味安全套6小盒 $222
NAKANISHI 中西雜果口味 12 片裝 乳膠安全套 $84
SAGAMI 相模究極 香甜草莓 10 片裝 乳膠安全套 $96
活色生香 健康水果味 12 片裝 乳膠安全套 $45.9
INTIMATE EARTH -草莓口交潤滑液 $138

價值:$718
依家只需要$599


送禮自用砌砌砌果籃(10件)
RED BULL $23
JEX 魅力蝴蝶 朱古力 6 片裝乳膠安全套: $45
JEX 魅力蝴蝶 士多啤梨6 片裝乳膠安全套$45
中西NAKANISHI-果味安全套6小盒 $222
NAKANISHI 中西雜果口味 12 片裝 乳膠安全套 $84
SAGAMI 相模究極 香甜草莓 10 片裝 乳膠安全套 $96
活色生香 健康水果味 12 片裝 乳膠安全套 $45.9
活色生香 蜜蜜果 12 片裝 乳膠安全套 $45.9
GLYDE 格蕾迪 素食主義香草10 片裝乳膠安全套$75
INTIMATE EARTH -草莓口交潤滑液 $138


價值$840
依家只需要$699

 

驚喜神秘又有體面

快D買佢地最好嘅朋友表達保護安全嘅愛意啦!!!
 

类似商品